Je bekijkt nu Lokaal-O coronamaatregelen
Bas (met dochter) van Stichting Baarnse Bomen - zij hebben voor ons 1,5 meter gereedschap gemaakt, zodat iedereen weet wat 1,5 meter afstand betekent

Lokaal-O coronamaatregelen

Natuurlijk hebben we een coronabeleid voor Lokaal-O in het Poorthuis, zie hieronder. Maar sinds kort hebben we ook Anderhalvemeter-Leukmakers.
Gemaakt van regionaal beukenhout door Bas Dekker van de Stichting Baarnse Bomen. Zodat we elkaar ook vanaf 1,5 meter afstand een hand kunnen geven, iets kunnen aanreiken en elkaars rug kunnen kriebelen šŸ˜‰. Dankjewel, Bas, voor dit onmisbare gereedschap met een knipoog!

Hier vind je het actuele coronaprotocol voor bezoekers van het Poorthuis.

Coronabeleid Lokaal-O

Het bestuur van Lokaal-O is verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. coronamaatregelen.

Op basis van de instructies van het RIVM en de actuele noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht maakt het bestuur beleid, protocollen en evt. een communicatieplan. Hiermee willen wij als bestuur de gebruikers en bezoekers van Lokaal-O laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. De maatregelen moeten voor iedereen logisch, duidelijk en begrijpelijk zijn. Wij stellen die op in overleg met onze vaste gebruikers.

Het bestuur licht medehuurders en gebruikers van het Poorthuis actief in over de wijzigingen van maatregelen en brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiƫneregels, looproutes, etc. Een van de bestuursleden treedt op als coronacoƶrdinator die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de stukken en de communicatie hierover.

Bezoekers van Lokaal-O zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen van naleving van de maatregelen maar zal wel mensen en gebruikers(groepen) aanspreken op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

Initiatiefnemers/gebruikers van Lokaal-O zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun deelnemers en spreken hen indien nodig aan.

In de gebruikersovereenkomsten wordt vastgelegd dat de initiatiefnemers/gebruikers verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun deelnemers wanneer zij gebruik maken van Lokaal-O.

Al met al willen we ons niet blindstaren op regels! Bij Lokaal-O moet het gevoel van welkom zijn centraal staan. Hier spelen we op in door met elkaar met zichtbare preventieve maatregelen de bewustwording te vergroten en iedereen vriendelijk aan te spreken op het eigen gedrag en verantwoordelijkheid.