LOKAAL-O

Ontmoetingsplek voor creatieve doeners en denkers

In 2016 verhuisde de Gaspard de Coligny school aan de Prof. Meijerslaan in Baarn. Het oude schoolgebouw bleef leeg achter. Buurtbewoners en andere Baarnaren wilden deze tijdelijkheid gebruiken om ruimte te bieden aan creatieve denkers en doeners. Mensen met goede ideeën die er samen iets moois van willen maken. Een eigenzinnige sociaal-culturele ontmoetingsplek. Een broederij voor nieuwe initiatieven.

Lokaal-O werd een stichting die enkele ruimtes tijdelijk in gebruik nam voor ontmoetingen, taallessen, kinderactiviteiten, kunst en cultuur, workshops, flexplekken, handwerken, themabijeenkomsten, kleine sporten, een weggeefwinkel en nog veel meer.

In september 2019 verhuisde Lokaal-O, opnieuw tijdelijk, naar de Boemerang, een voormalige jongerencentrum aan de Plataanlaan. Ook daar was er weer volop ruimte voor allerlei activiteiten en initiatieven.

En in juli 2020 moest Lokaal-O wéér verhuizen, opnieuw naar een leegstaand schoolgebouw, het Poorthuis aan de Kerkstraat. Daar is hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken voor de opening in september 2020. Vanwege de coronacrisis waren hier lange tijd weinig activiteiten mogelijk, maar sinds het voorjaar van 2022 is Lokaal-O weer een bruisend ontmoetingscentrum voor alle Baarnaars!

Heb je een idee of een uit de hand gelopen hobby dat je graag met anderen wilt delen? Zoek je ruimte voor je initiatief, je idee op zolder? Laat het ons weten, dan bekijken we samen wat er mogelijk is. Mail:

Het bestuur van Stichting LOKAAL-O bestaat uit: Hanneke Koppen van Houten – voorzitter, Birgit Oelkers – secretaris, Judith van Houten – penningmeester, Marjo Stam – algemeen bestuurslid, Zakia Yousif, algemeen bestuurslid. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Rekeningnummer Stichting Lokaal-O: NL 78 TRIO 033 844 61 84

KVK nummer: 6705 6202, RSIN nummer: 856 811 609

Jaarverslag en financiële verantwoording ANBI 2018

Jaarverslag en financiële verantwoording ANBI 2019

Jaarverslag 2020 en Financiële jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021 en Financiële jaarrekening 2021