LOKAAL-O: een ontmoetingsplek voor creatieve doeners en denkers

Onze geschiedenis

In 2016 kwam in Baarn een schoolgebouw leeg te staan omdat de Gaspard de Coligny School aan de Prof. Meijerslaan verhuisde. Buurtbewoners en andere Baarnaren wilden deze tijdelijkheid gebruiken om ruimte te bieden aan creatieve denkers en doeners. Mensen met goede ideeën die er samen iets moois van wilden maken. Een eigenzinnige sociaal-culturele ontmoetingsplek, een broederij voor nieuwe initiatieven.

Lokaal-O werd toen een stichting die enkele ruimtes in het oude schoolgebouw tijdelijk in gebruik kon nemen voor ontmoetingen, taallessen, kinderactiviteiten, kunst en cultuur, workshops, flexplekken, themabijeenkomsten, kleine sporten, een weggeefwinkel en nog veel meer.

In september 2019 verhuisde Lokaal-O, opnieuw tijdelijk, naar de Boemerang, een voormalige jongerencentrum aan de Plataanlaan. Na een grote opknapbeurt was daar weer volop ruimte voor allerlei activiteiten en initiatieven.

En in juli 2020 moest Lokaal-O wéér verhuizen, opnieuw naar een leegstaand schoolgebouw, het voormalige Poorthuis aan de Kerkstraat. Ook daar is hard gewerkt om het gebouw geschikt te maken voor de opening in september 2020. Vanwege de coronacrisis waren hier lange tijd weinig activiteiten mogelijk, maar sinds het voorjaar van 2022 is Lokaal-O weer een bruisend ontmoetingscentrum voor alle Baarnaars.

Waar we nu zijn

In de locatie aan de Kerkstraat is volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Heb je een idee of heb je een uit de hand gelopen hobby die je graag met anderen wilt delen? Zoek je ruimte voor je initiatief, je idee op zolder? Laat het ons weten, dan bekijken we samen wat er mogelijk is. Mail:

Organisatie

Het bestuur van Stichting LOKAAL-O bestaat uit: Hanneke Koppen van Houten – voorzitter, Birgit Oelkers – secretaris, Judith van Houten – penningmeester, Marjo Stam – algemeen bestuurslid, Zakia Yousif, algemeen bestuurslid. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Lokaal-O is als collectief niet afhankelijk van vaste inkomsten of subsidies en wil dat ook niet zijn. Het initiatief is mogelijk dankzij de kleine bijdrage aan de huisvestingskosten die de initiatiefnemers van de activiteiten betalen. Daarnaast zijn er incidentele bijdragen van overheid en fondsen. Ook ontvangt de stichting variabele inkomsten uit sponsoring door het plaatselijke bedrijfsleven, in gelden of natura.

En wij zijn enorm blij met alle Vrienden die ons financieel ondersteunen!

Rekeningnummer Stichting Lokaal-O: NL 78 TRIO 033 844 61 84

KVK nummer: 6705 6202, RSIN nummer: 856 811 609

Jaarverslag en financiële verantwoording 2018

Jaarverslag en financiële verantwoording 2019

Jaarverslag 2020 en Financiële jaarrekening 2020

Jaarverslag 2021 en Financiële jaarrekening 2021

Jaarverslag en financiële jaarrekening 2022