Privacyverklaring

Stichting Lokaal-O verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer (een combinatie van) gegevens naar jou herleid kan worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres, telefoonnummer of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegeven gebruiken wij?

Lokaal-O verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van gebruikers en bezoekers van onze locatie, sponsoren, leveranciers en overige mensen die aan onze organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wij verwerken alleen de minimale gegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Wat betekent dit voor jou?

Als je de locatie van Lokaal-O wilt gebruiken als initiatiefnemer of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je bijvoorbeeld op de juiste wijze inschrijven als gebruiker.

Als je eenmaal bent ingeschreven als relatie van Lokaal-O dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en andere gegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan Lokaal-O gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je
gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Je persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en kunnen alleen worden geraadpleegd door leden van het bestuur van de Stichting Lokaal-O.

Tijdens activiteiten van of in de locatie van Lokaal-O kunnen foto’s of film worden gemaakt voor promotiedoeleinden. Heb je hier bezwaar tegen, laat ons dit dan weten.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Gegevens gerelateerd aan je deelname aan activiteiten van (initiatiefnemers van) Lokaal-O worden door ons een jaar bewaard om aandacht te vragen voor onze activiteiten, en verder in beperkte vorm om statistische informatie en verdere informatie zoals gebruikersaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.

Voor nadere informatie

Voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Lokaal-O kun je contact opnemen met een van onze bestuursleden. Ook kun je ons verzoeken je gegevens in te zien of te verwijderen.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Lokaal-O op 24 augustus 2019