Je bekijkt nu Veilig gebruik van Lokaal-O in coronatijden: nieuwe regels vanaf 28 november 2021
Bas (met dochter) van Stichting Baarnse Bomen - zij hebben voor ons 1,5 meter gereedschap gemaakt, zodat iedereen weet wat 1,5 meter afstand betekent

Veilig gebruik van Lokaal-O in coronatijden: nieuwe regels vanaf 28 november 2021


De nieuwe landelijke coronamaatregelen betekenen voor Lokaal-O de volgende veranderingen.

Vanaf zondag 28 november 2021 zijn er alleen nog overdag tot 17 uur activiteiten in Lokaal-O. Dat betekent dat alle avondactiviteiten tot 19 december komen te vervallen. Taalontmoetingen gaat vanaf nu online verder. Andere clubs organiseren overdag hun activiteit, andere vallen uit, sommige verlagen het aantal deelnemers of sluiten iets eerder hun deuren. Plannen voor grotere evenementen hebben we al eerder afgelast, zo gaat de Winterparade dit jaar niet door. 

Voor activiteiten die wel plaatsvinden, blijven de volgende basismaatregelen gelden:

  • Er moet altijd de afstand van 1,5 meter in acht worden genomen, met uitzondering voor leden van huishoudens
  • We schudden geen handen
  • Het dragen van mondkapjes is verplicht, behalve als je zit. En met uitzondering van kinderen en jongeren onder de 13 jaar
  • We letten extra goed op hygiëne en desinfecteren onze handen bij binnenkomst
  • We blijven thuis bij verkoudheid en griepverschijnselen; bij twijfel doen we een zelftest voordat we komen

Volgende week horen we of er nog specifieke maatregelen komen voor buurthuizen en ontmoetingsplekken zoals Lokaal-O. We houden nauw contact met de landelijke organisatie, LSA-Bewoners, die daarover in gesprek is met het ministerie.
 
Help mee om het samenkomen in Lokaal-O open en veilig te houden, houd je aan alle maatregelen!

Nieuwe Coronamaatregelen hakken er flink in voor de financiële situatie van Lokaal-O
Het cancelen van veel van de structurele en bijna alle incidentele activiteiten treft Lokaal-O ook financieel. Want wij betalen alle vaste lasten als stichting zelf, zonder subsidies, door van iedereen een kleine gebruikersvergoeding te vragen bij het organiseren van activiteiten.

Het moeten afblazen van allerlei activiteiten betekent dat we deze winter waarschijnlijk in het rood komen te staan en dat we subsidie die we voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven hebben ontvangen en geoormerkt, net als in de vorige winter moeten gebruiken voor het betalen van de vaste lasten. Nu al hebben we geen buffer meer om onvoorziene uitgaven te kunnen betalen.

Onze aanvraag voor coronaondersteuning voor de vorige lockdown van een half jaar in de eerste helft van 2021 is door de gemeente afgewezen. Het argument voor de afwijzing was dat we ‘voldoende liquiditeit’ zouden hebben, omdat we dus nog een geoormerkt subsidiebedrag – bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven en mensen met goede ideeën – op onze rekening hebben staan.

Naar aanleiding van ons bezwaarschrift hebben we nu van de gemeente een uitnodiging gekregen om binnenkort persoonlijk over onze huidige (financiële) situatie te praten. Dat stemt hoopvol. Want het water begint ons door de nieuwe lockdown echt aan de lippen te staan.