Je bekijkt nu Maatschappelijk vastgoed in de verkoop, meer schaarste en één nieuwe plek voor ontmoeting in de maak
Hoofdstraat 1, Baarn

Maatschappelijk vastgoed in de verkoop, meer schaarste en één nieuwe plek voor ontmoeting in de maak

  • Berichtcategorie:Algemeen / Nieuws

Afgelopen woensdag, 24 november 2021, heeft de gemeenteraad over de toekomst van het Poorthuis en ander maatschappelijk vastgoed in Baarn besloten.

Het slechte nieuws is dat de gemeente er niet voor kiest om een buffer van maatschappelijk vastgoed in bezit te houden. De raad besloot het Nutsgebouw, Eemnesserweg 17 (Stichting Welzijn Baarn) én het Poorthuis te gaan afstoten.
Dat betekent dat Lokaal-O over pakweg drie, vier jaar weg moet uit het Poorthuis. En dat de gemeente in de toekomst geen eigen vastgoedmogelijkheden meer heeft om initiatieven uit de samenleving met betaalbare huisvesting te ondersteunen.
Helaas hebben we ook geen garantie gekregen dat Lokaal-O pas uit het Poorthuis weg hoeft als we een nieuwe plek hebben.
  
Hoofdstraat 1, het Bieb-gebouw als nieuwe plek van ontmoeting
Het goede nieuws is dat de gemeenteraad van de huidige bieb (Hoofdstraat 1) een plek van ontmoeting wil maken waar verschillende clubs onderdak kunnen krijgen. Dat kan, zodra de bieb naar de Speeldoos gaat verhuizen. Welke clubs en organisaties in dat gebouw kunnen gaan zitten, is nog niet duidelijk.

Passende huisvesting voor Lokaal-O als verplichte inspanning met een addertje onder het gras
Ook heeft de gemeenteraad via een amendement (wijziging) het college een ‘inspanningsverplichting’ meegegeven. Namelijk dat het college zich moet inspannen voor passende huisvesting voor Lokaal-O, de Weggeefwinkel en Frontaalkunst.

Daar zit wel een addertje onder het gras. Want het huisvesten van Lokaal-O en andere maatschappelijke initiatieven moet ‘kostenneutraal’. En als dat niet kan, wil de raad dat weten en dan kijken of ze het willen en kunnen betalen.  
 
Stel dat Lokaal-O geen plek in de huidige bieb kan krijgen, of wel, maar dan niet onder dezelfde voorwaarden als nu (gelijk huurniveau, laagdrempelig en zichtbaar), wat dan?
Dan zouden we volgens het besluit dat nu genomen is, op zoek moeten gaan naar een plek in de vrije markt, de particuliere vastgoedverhuurders. En zoals we allemaal weten is dat exorbitant duur. In ieder geval onbetaalbaar voor clubs zoals Lokaal-O. Of de gemeente bereid is om de portemonnee daarvoor te trekken en structureel met subsidie bij te springen, is nog maar zeer de vraag.

Samen optrekken voor een nieuwe plek van ontmoeting
Een mogelijke toekomstige plek voor Lokaal-O en de andere initiatieven zou dus de oude bieb kunnen zijn. Volgend jaar start de gemeente het nadenk- en uitwerkingsproces daarvoor. Dat gebeurt samen met maatschappelijke initiatiefnemers. Ook Lokaal-O zal dan waarschijnlijk mee aan tafel zitten. Maar er zijn nog meer clubs die daar gebruik van (willen) maken en het is ook de vraag of het gebouw van de oude bieb groot genoeg om alle mooie en waardevolle initiatieven die Baarn rijk is passend te huisvesten. Het risico ontstaat dat we elkaar dan gaan beconcurreren, omdat de gemeente met haar besluit voor schaarste heeft gezorgd en er geen alternatieve gebouwen meer zijn.

Wij pleiten in ieder geval voor een proces waarbij we als initiatiefnemers en clubs gezamenlijk optrekken, solidair zijn met elkaar en samenwerken aan een plek met zoveel mogelijk synergie en creativiteit en maatschappelijke meerwaarde. Als blijkt dat er initiatieven in de kou komen te staan, moeten we terug naar de gemeente.  

Laten we beginnen met een mooie werktitel
We zijn heel benieuwd hoe het verder gaat en kijken uit naar het proces voor de nieuwe invulling van Hoofdstraat 1. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte! En om te beginnen zou het mooi zijn als er een bezielende werktitel zou komen voor de nieuwe bestemming van het gebouw. Want Hoofdstraat 1 klinkt meer naar een bureaucratische burcht dan naar een swingende plek van ontmoeting. Heeft iemand alvast een idee? Mail het dan naar

Dank!
Tot slot: we willen alle raadsleden die ons gesteund hebben hartelijk bedanken. De raad heeft volmondig bevestigd dat ‘initiatieven als Lokaal-O, de Weggeefwinkel en Frontaalkunst hun waarde de afgelopen jaren ruimschoots bewezen hebben.‘ In het amendement wordt onze toegevoegde waarde voor de samenleving van Baarn onderstreept. De ondertekenaars vinden dat ‘deze initiatieven hun activiteiten moeten kunnen blijven ontplooien, zonder daarbij beperkt te worden door zorgen over huisvesting en financiën. Het is aan het college om in samenspraak met alle betrokken maatschappelijke organisaties in het vastgoedprojectplan vast te leggen waar de genoemde maatschappelijke initiatieven worden gehuisvest.’

Met het delegeren aan het college van deze klus is de kous natuurlijk niet af. Of er passende huisvesting gevonden kan worden, is ook afhankelijk van de ambities en voornemens van de politieke partijen op dat gebied voor de gemeenteraadsverkiezingen. En het vraagt om een niet aflatende inzet om die ambities waar te maken. Dus: blijf volhouden, dat doen wij ook!

Bestuur Stichting Lokaal-O