Je bekijkt nu Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voorbereiding Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  • Berichtcategorie:Algemeen / Nieuws

Een vaste plek voor Lokaal-O

en een andere visie op Baarns maatschappelijk vastgoed

Het bestuur van Stichting Lokaal-O heeft een oproep en een notitie opgesteld voor politici die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

We stuurden alle acht Baarnse politieke partijen een mailtje met als oproep:

1. Maak u samen met ons hard voor een permanente plek voor Lokaal-O op de huidige locatie, het Poorthuis op de Kerkstraat 28. En als die locatie onmogelijk permanente huisvesting kan bieden, op een vergelijkbare plek. In beide gevallen onder dezelfde huisvestingsvoorwaarden als nu.

2. Behoud in Baarn maatschappelijk vastgoed voor bewonersinitiatieven. Investeer daarin, zodat er een uitnodigend klimaat ontstaat voor nog meer sociaal-culturele, creatieve, maatschappelijke initiatieven vanuit de samenleving, van en voor bewoners.

In de bijgevoegde notitie staat allereerst ons programma van eisen voor de huisvesting van Lokaal-O, met daarnaast zeven aandachtspunten voor maatschappelijk vastgoed beleid, waarover op dit moment een nieuwe gemeentelijke notitie in de maak is.

We gaan graag over deze notitie, onze visie op maatschappelijk vastgoed en onze oproep met de politici in gesprek en we heten hen van harte welkom voor een werkbezoek aan Lokaal-O, zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Klik hier door om de teksten van het mailbericht en de notitie te lezen.