Je bekijkt nu Lokaal-O trekt verder
©Tenstickers

Lokaal-O trekt verder

  • Berichtcategorie:Algemeen

Beste Lokaal-O makers, supporters, anti-coronamaatjes en anderszins betrokkenen,

Jullie hebben het vast allemaal al in de krant gelezen: er leven mogelijk vleermuizen in de Boemerang…. in afwachting van nader onderzoek in oktober wordt de sloop van de Boemerang uitgesteld. Sommigen van jullie hebben ons al gefeliciteerd met dit bericht dat wij afgelopen donderdag van de gemeente kregen, want het geeft ons respijt van een gedwongen verhuizing op 1 juli.

Wij willen jullie graag laten weten wat wij, bestuur en gebruikers van Lokaal-O, hebben besloten over ons vertrek uit De Boemerang. En we willen jullie ook informeren over onze mogelijke verhuizing naar het Poorthuis aan de Kerkstraat.

Poorthuis: de nieuwe stek van Lokaal-O

Zoals jullie weten, heeft de gemeente ons aangeboden om de begane grond van het Poorthuis te huren, als alternatief voor de Boemerang. Hoewel die ruimte aanzienlijk kleiner is vergeleken met de Boemerang en maar over twee grotere ruimtes beschikt, zien we er wel mogelijkheden in. Drie voorwaarden waren voor ons belangrijk om JA te kunnen zeggen op dit alternatief:

  1. dat we als hoofdgebruiker zelf over de invulling van de ruimtes op de begane grond  kunnen beslissen (uiteraard met inachtneming van de rechten van de huidige gebruikers);
  2. dat de maandelijkse gebruikersvergoeding niet hoger is dan dat wat we nu in de Boemerang betalen;
  3. en dat we onze buurtmaaltijden op dezelfde voet kunnen voorzetten als in de Boemerang.

We zijn heel blij dat wethouders Hugo Prakke en André van Roshum ons in het gesprek van afgelopen donderdag lieten weten dat de gemeente instemt met deze voorwaarden. We voelen ons daardoor echt gesteund in het mogelijk maken van alle Lokaal-O activiteiten op een nieuwe plek, daarvoor willen we de gemeente bedanken!

Bovendien heeft de gemeente toegezegd te willen bijdragen in de verhuiskosten, zodat we een professionele verhuizer kunnen inschakelen. Dat betekent dat we nu de overstap van de Boemerang naar het Poorthuis in gang kunnen zetten. Tijdens ons online gebruikersoverleg van afgelopen donderdag hebben alle vaste Lokaal-O-initiatieven aangegeven mee te willen verhuizen naar het Poorthuis.

Wanneer verhuizen?

Grote vraag is natuurlijk: wanneer verhuizen wij? Blijven we langer in de Boemerang en wachten we het vleermuizenonderzoek af? Nee.

Wij hebben besloten om de Boemerang per 1 augustus leeg op te leveren en willen vanaf september a.s. een nieuwe start maken in het Poorthuis.

We verwachten dat de 1,5 meter afstand-bepalingen ook bij versoepeling van de coronamaatregelen voor langere tijd blijven gelden. Wellicht zouden we ergens in de komende maanden met bepaalde restricties geleidelijk aan weer open kunnen in de Boemerang. Maar dan blijft de verhuizing als het zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. En kan het zijn dat we na 2 of 3 maanden, net gewend aan het nieuwe samenkomen met corona-restricties, opnieuw dicht moeten voor de verhuizing die er hoe dan ook aankomt. Een verhuizing die ons allemaal tijd en energie gaat kosten.

Dan liever deze zomer benutten, hopelijk met hulp van velen van jullie, om van het Poorthuis een nieuwe, bruisende ontmoetingsplek te maken. En vanaf september met frisse energie open gaan voor activiteiten, op basis van de dan geldende coronamaatregelen.

Onze planning voor juni t/m augustus ziet er als volgt uit:

  • Als het goed is krijgen we per 1 juni de sleutels om in het Poorthuis aan de slag te kunnen met aanpassingen die voorafgaand aan de verhuizing nodig zijn. In de maand juni zijn we ook bezig in de Boemerang om alle kasten te demonteren en alle spullen uit te zoeken en in te pakken.  
  • Op 1 juli worden de spullen en meubels die we in het Poorthuis nodig hebben en daar kwijt kunnen door verhuizer Witteveen verhuisd.
  • De maand juli benutten we om de Boemerang helemaal uit te ruimen zodat we per 1 augustus leeg kunnen opleveren aan de gemeente.
  • Juli en augustus gebruiken we om alle dozen uit te pakken en de Poorthuis-ruimtes in te richten en gebruiksklaar te maken.
  • Per 1 september gaan we – voor zover toegestaan in verband met corona – geleidelijk aan weer open voor ontmoetingen en activiteiten.

Praktische hulp – handen uit de mouwen!

De afgelopen weken ontvingen we veel steunbetuigingen en het aanbod om mee te denken en te helpen. Dank voor deze steun, dit heeft ons ontzettend goed gedaan.

We hopen dat we voor het praktische deel rond de verhuizing straks een beroep op jullie solidariteit en daadkracht kunnen doen.
Voor de maanden juni, juli en augustus zijn we op zoek naar in- en uitpakkers, handige jongens en meisjes, los- en vastschroevers, plantenverhuizers, vloerenschilders, geldgevers, schottentimmeraars, lunchmakers…  Ook al kun je maar één dagdeel, alle hulp is welkom! 

Doe je mee?

Meld je alvast met je aanbod, dan kunnen wij een planning en roosters gaan maken! Mail, bel, app : 06 – 212 24 567 (Birgit) en  06 – 363 12 747 (Marjo).

Lokaal-O in coronatijden

Tot zover over de verhuizing. Gelukkig is dat niet het enige dat ons bezig houdt. In deze coronatijd opereert Lokaal-O buiten de deur en online met tal van activiteiten, zoals de Muziek-Express, Taart- en Soep-Express, support-spandoeken, boeken- en weggeefkast buiten bij de Boemerang, de CoronaKronieken etc. Kijk voor meer informatie hier op deze website.

Beste Lokaal-O makers en supporters, we zijn heel blij met jullie! Blijf gezond, houd moed en blijf elkaar en ons steunen. 

Namens de Lokaal-O-makers,
het bestuur,

Birgit, Marjo, Hanneke en Judith