Je bekijkt nu Lokaal-O, hoe verder?

Lokaal-O, hoe verder?

  • Berichtcategorie:Algemeen

Het zijn voor ons allemaal rare paasdagen. De coronacrisis die ons dwingt om elkaar vooral niet te zien, te ontmoeten, aan te raken. Geen vrienden, familieleden in de buurt. Geen paaseieren zoeken met oma en opa, geen gezamenlijk paasontbijt in Lokaal-O, de Taart-Express op paasmaandag als kleine troost.

We hopen net als jullie dat we elkaar snel weer kunnen zien. En ondertussen gaan we door met het bedenken van manieren om elkaar niet kwijt te raken en elkaar een hart onder de riem te steken.

Nu willen we jullie even bijpraten over ons vertrek uit de Boemerang. Vorige week hoorden we van de gemeente dat Lokaal-O per 1 juli uit de Boemerang moet zijn. Die datum staat echt vast, op 1 juli zal de nieuwe eigenaar van de Boemerang het gebouw gaan slopen.

Voor Lokaal-O betekent dit nieuws alle hens aan dek

Met de gemeente zijn we in gesprek over een alternatieve locatie: de begane grond van het Poorthuis, een voormalig schoolgebouw aan de Kerkstraat. Qua m2 kleiner dan de Boemerang, maar als we allemaal indikken, zou het kunnen lukken om alle 20 vaste initiatieven er onder te brengen, met in achtneming van de rechten van BarGezellig, het Repaircafe en de dansavonden van Ria en Harm, de huidige gebruikers op de begane grond van het Poorthuis.

Voor de Weggeefwinkel wordt het wel een hele aderlating. In de Boemerang kon die door het grote oppervlak heel veel spullen in ontvangst nemen en in een grote behoefte voorzien. Dat wordt minder in het Poorthuis.

Maar Lokaal-O is bereid om zich voor de derde keer opnieuw uit te vinden!

Dat betekent: voor de derde keer in vier jaar verhuizen, de verhuizing ondanks de corona-quarantaine voorbereiden, de nieuwe ruimtes op te knappen en er alles aan te doen om in september weer open te kunnen gaan.

Maar… voordat Lokaal-O op die trein stapt, moet er eerst helderheid van de gemeente komen over drie randvoorwaarden die cruciaal zijn voor Lokaal-O bij een verhuizing naar het Poorthuis:

  1. Handhaving van het huidige niveau van de gebruikerskosten in de Boemerang.

  2. Voortzetting van de buurtmaaltijden op dezelfde voet als in de Boemerang, waar Lokaal-O al driekwart jaar maaltijden bereidt een inductiefornuis met een afzuigkap, tegen kostprijs of gratis.

    De gemeente wil het gezamenlijke koken en de gezamenlijke maaltijden in het Poorthuis verbieden of er officiële vergunningsregels aan stellen, bijv. het hebben van een exploitatie- of horecavergunning.

    Terwijl het gezamenlijke koken nu één van de vele activiteiten in Lokaal-O is en van onschatbare waarde is geworden. Het draagt bij aan meer ontmoeting en sociale contacten, minder eenzaamheid, armoedebestrijding, een inclusieve samenleving, samenwerking met verschillende organisaties, zoals kerken en nog veel meer.

    Lokaal-O had in de Boemerang tweewekelijkse gezamenlijke maaltijden op zondag met gastkoks voor zo’n 15-40 mensen, elke week een Afghaanse maaltijd voor zo’n 5-10 mensen, en kerst-, vasten-, iftar-, zomer- en burendagmaaltijden. Taart bakken, soep koken, salades en lunches maken, waarbij niet alleen het samen eten voor de verbinding zorgt, maar juist ook het samen inkopen doen, (voor)bereiden en verzorgen van de maaltijden. Dat deden we – zonder vergunning – in de Boemerang, net als talloze andere bewonersinitiatieven in buurthuizen door het hele land. Simpel met een inductiefornuis, krachtstroom en een afzuigkap, achter de bar. Daar was – net als in het Poorthuis – geen aparte keuken.

  3. Autonomie als hoofdgebruiker. Lokaal-O wil van de gemeente een garantie om in de loop van de 2-3 jaar dat het Poorthuis nog bestaat, niet gedwongen te worden om ruimte te moeten bieden aan andere initiatieven waarvoor de gemeente een inspanningsverplichting heeft. In ieder geval niet als dat ten koste zou gaan van lopende Lokaal-O initiatieven. Bijv. als de Speeldoos wordt verbouwd en onderhuurders van de Speeldoos ergens anders gehuisvest moeten worden. Dat kan natuurlijk in overleg, maar niet opgelegd worden.

Afwegingen voor het vervolg

Als deze drie randvoorwaarden niet ingewilligd kunnen worden, moeten de initiatiefnemers serieus overwegen om niet naar het Poorthuis te verhuizen en na vier jaar een punt zetten achter Lokaal-O. Omdat dit bewonersinitiatief zonder deze voorwaarden minder laagdrempelig wordt en veel minder verbindingen op gang kan brengen. Het collectief zal zich veel meer moeten bezighouden met bureaucratie en geldstromen, in plaats van met gemeenschapsvorming, en zal minder organisch en autonoom kunnen handelen.

Lokaal-O hoopt tijdens een vervolggesprek met de wethouders te horen hoe zij tegen deze randvoorwaarden aankijken. En mochten we verder gaan, dan hebben we geen tijd te verliezen. De maand mei hebben we in dat geval nodig voor het oppimpen van de ruimtes van het Poorthuis en het demonteren van kasten en andere opbergmeubels in de Boemerang. En juni voor het inpakken in dozen en het verhuizen van alle spullen.

We zullen het niet redden om de verhuizing in coronatijden helemaal als vrijwilligers te organiseren. Maar een professionele verhuizer kunnen we ons niet veroorloven, ook daarover moeten we met de gemeente in gesprek. Als we begin mei nog geen gebruikersovereenkomst van de gemeente hebben, zal vertrek per 1 juli niet haalbaar zijn. Vorig jaar zomer ‘in normale tijden’ hebben we de activiteiten van Lokaal-O voor 3 maanden moeten stilleggen voor de verhuizing naar de Boemerang.

Wat ons sterkt in deze rare tijden zijn de vele hartverwarmende steunbetuigingen en het aanbod van veel van jullie om mee te denken en mee te helpen. En we hopen natuurlijk dat we straks ook voor het praktische deel op solidariteit kunnen rekenen, bijv. ook van coronahelpers.

Voordat het zover is, laten we zeker weer van ons horen, maar je mag je ook alvast aanmelden als Lokaal-O Helper voor mei of juni!

We wensen jullie allemaal goede paasdagen, weliswaar met fysieke afstand maar hopelijk met veel sociale nabijheid!

Tot gauw, hartelijks,

De Lokaal-O makers