Je bekijkt nu De Boemerang wordt gesloopt

De Boemerang wordt gesloopt

  • Berichtcategorie:Algemeen

Op 30 maart hebben we van de gemeente telefonisch te horen gekregen dat Lokaal-O voor 1 juli a.s. de Boemerang leeg moet opleveren, omdat daarna het pand gesloopt gaat worden. Voor ons is dit in deze coronacrisis een grote schok.

Natuurlijk wisten we dat de Boemerang tijdelijk was en we er in de loop van dit jaar uit zouden moeten. Daarom zijn we al begin dit jaar aan de slag gegaan met het inventariseren van mogelijke ruimtes voor ons en andere maatschappelijke nomaden. Dit resulteerde onder andere in de bijeenkomst ‘Met woningen alleen bouw je geen dorp’ in februari dit jaar, waar zestig mensen aan meededen.

Poorthuis als mogelijk alternatief

Als alternatief biedt de gemeente ons aan een deel van het Poorthuis (oud schoolgebouw aan de Kerkstraat). Of dat een reële optie is, moet blijken. Natuurlijk zijn we blij dat de gemeente erkent welke betekenis Lokaal-O voor de sociale infrastructuur in Baarn heeft en zich inspant voor een alternatieve plek. Maar op dit moment is verder alles nog onduidelijk:

  • We weten nog niet hoeveel m2 er in het Poorthuis beschikbaar komt voor Lokaal-O, aangezien er ook andere huurders gebruik maken van dat pand, zoals Frontaalkunst, Repaircafé, noodschoollokalen en RTV Baarn. In de Boemerang beschikken we nu voor de wekelijkse twintig vaste initiatieven en voor incidentele activiteiten over zo’n 500 m2.
  • We weten niet of we autonoom over de ruimtes kunnen beschikken als huurder, of dat we ze moeten delen met stichting Welzijn en andere huurders. Te gast zijn in de ruimte van anderen is bijna onmogelijk als we zien hoe intensief gebruik wordt gemaakt van de ruimtes in de Boemerang, met alle incidentele activiteiten erbij. 
  • We moeten in het Poorthuis huur betalen, en ook de kosten voor gas, water en licht. Nu betalen we een gebruikersvergoeding incl. stroom/water/gas vanwege leegstandsbeheer, en juist door die lage kosten kunnen we heel laagdrempelige en informele activiteiten mogelijk maken.
  • Er is veel achterstallig onderhoud in het Poorthuis. De gemeente wil er naar eigen zeggen werk van maken. Maar onduidelijk is nog of deze opknapbeurt klaar is voor we uit de Boemerang moeten vertrekken en naar het Poorthuis zouden kunnen verhuizen.
  • We weten niet of we onze keuken kunnen meenemen, die we vorig jaar september met subsidie van Stichting Doen hebben geïnstalleerd en ingericht. En die inmiddels één van de grootste verbindingsmotoren van Lokaal-O is geworden.   

Lokaal-O en de coronacrisis. Verhuizen tijdens quarantaine?

Maar de grootste onduidelijkheid is dat we niet weten hoe we het tijdens de corona-quarantaine voor elkaar krijgen om alles in te pakken, te verhuizen en op een andere locatie weer op te starten. Zeker als naar alle vooruitzichten ook in juni nog op veel gezamenlijke activiteiten een lockdown zit.

Een ander punt is dat we door de coronacrisis geen inkomsten meer hebben, terwijl onze vaste lasten (gebruikersbijdrage, internetkosten, schoonmaak etc.) wel doorlopen. Stel dat de huidige ‘lockdown’-maatregelen doorlopen tot juli dan lopen we voor die periode een financieel tekort op van 2500 euro.  

De Boemerang is op dit moment weliswaar dicht, maar achter de schermen zijn we enorm druk met allerlei sociale corona-initiatieven. Als we ons op de verhuizing moeten concentreren, betekent dat dat we de komende maanden geen energie meer kunnen besteden aan het organiseren van coronahulp en activiteiten. 

Iedereen die creatieve invallen heeft, of ons op welke manier dan ook kan helpen om Lokaal-O overeind te houden, a.j.b. laat het ons weten.

We hebben de komende tijd heel veel support nodig!